Gửi tin nhắn
Hefei Minsing Automotive Electronic Co., Ltd.
Công ty
Sản phẩm
Nhiệt điện trở NTC chính xác
Epoxy Thermistor
Thủy tinh đóng gói NTC Thermistor
Cảm biến nhiệt độ NTC
Cảm biến nhiệt độ y tế
Điện trở phim mỏng
Cảm biến nhiệt độ ô tô
Cảm biến nhiệt độ bề mặt
Cảm biến nhiệt độ ống
Cảm biến nhiệt độ ren
Cảm biến nhiệt độ ống kẹp
Cảm biến nhiệt độ không thấm nước
Cảm biến nhiệt độ mặt bích
Cảm biến nhiệt độ Bullet